Urbanism Urbanism
Nr. crt Numele documentului Descărcare
1 Lista autorizatiilor de construire/desfiintare sau prelungite in anul 2022
2 Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite in anul 2022