Consiliu Rapoarte privind transparenţa decizională

Rapoarte privind transparenţa decizională

Nr. crt Numele documentului Descărcare
1 Raport de evaluare a implementării legii Nr. 52/2003 în anul 2016
2 Raport de evaluare a implementării legii Nr. 544/2004 în anul 2016
3 Raport de evaluare a implementării legii Nr. 52/2003 în anul 2015
4 Raport de evaluare a implementării legii Nr. 544/2001 în anul 2015