Primăria Angajaţii primăriei comunei Lăpuşata

Angajaţii primăriei comunei Lăpuşata

Nr. crt Nume şi Prenume Funcţia
1 Joiţa Nicolae Primar
2 Udrea Dumitru Viceprimar
3 Mega Aurelian Secretar
4 Oprea Sorin Consilier primar
5 Ciuculan Drăgulescu Carmen Contabil
6 Zorlescu Maria Referent impozite şi taxe locale
7 Zorlescu Ion Casier
8 Enăchescu Ion Tehnician cadastru
9 Tudora Maria Agent agricol
10 Linca Elena Andreea Referent - Tehnician agricol
11 Popescu Elena Asistent social
12 Joiță Nicolae Bibliotecar
13 Ciuculan Ioan Gabriel Instalator
14 Mătușa Dan Electromecanic
15 Mătușa Maria Laborant
16 Păun Maria Guard
17 Ilina Ion Conducător auto
18 Surdu Cristinel Paznic