Organigrama și statul de funcții Organigrama și statul de funcții

Organigrama și statul de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăpușata, județul Vâlcea, pe anul 2016