Consilieri Consilieri Comuna Lapuşata

Tabel nominal privind salariatii primarie si serviciul public de alimentare cu apa a comunei Lapusata, judetul Valcea

Nr. crt Nume şi Prenume Funcţia
1 Brabete Emilia
2 Dinescu Elena Iliescu
3 Iliescu Silviu Gheorghe
4 Matusa Dan
5 Popescu Gheorghe
6 Tonoiu Nicolae
7 Udrea Dumitru
8 Zarnescu Pavel
9 Zorlescu Gheorghe
10 Stanciu Gheorghe
11 Gramada Gheorghe